اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۲۶۹۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۴۷۹۲۸۰۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۳۶۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۷۹۲۸۰۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، پاساژ بازار صنعت ، طبقه زیر همکف - زیر زمین اول

بازرگانی بهزاد صنعت 33926934 021

تلفن

  • ۳۳۹۲۶۹۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۴۷۹۲۸۰۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۳۶۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۴۷۹۲۸۰۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  لاله زار جنوبی ، پاساژ بازار صنعت ، طبقه زیر همکف - زیر زمین اول