اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۲۶۹۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۴۷۹۲۸۰۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۳۶۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۷۹۲۸۰۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، پاساژ بازار صنعت ، طبقه زیر همکف - زیر زمین اول


       

لیست قیمت محصولات بازرگانی بهزاد صنعت 33926934 021

۱۰:۰۵:۵۵ ۱۳۹۹/۲/۲۲

محصولات جدید بازرگانی بهزاد صنعت 33926934 021


مولتی متر یونیتی uni-t

مولتی متر یونیتی uni-t...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش محصولات یونیتی UNI-T

نمایندگی فروش محصولات یونیتی UNI-T...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش یونیتی UNI-T

نمایندگی فروش یونیتی UNI-T...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده رله ssr

وارد کننده رله ssr...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مولتی متر uni-t

مولتی متر uni-t...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده رله اتونیکس SSR

وارد کننده رله اتونیکس SSR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش محصولات یونیتی UNI-T

عامل فروش محصولات یونیتی UNI-T...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله حفاظت موتور LS

رله حفاظت موتور LS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
امپر متر یونیتی uni-t

امپر متر یونیتی uni-t...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات هیوکی ژاپن

نماینده فروش محصولات هیوکی ژاپن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده محصولات هیوکی

وارد کننده محصولات هیوکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش رله اتونیکس SSR

نماینده فروش رله اتونیکس SSR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی رله حفاظت موتور LS

نمایندگی رله حفاظت موتور LS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت رله SSR

قیمت رله SSR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش رله SSR

نمایندگی فروش رله SSR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله فیوز دار فوتک

رله فیوز دار فوتک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش کلید اتوماتیک کمپکت LS

عامل فروش کلید اتوماتیک کمپکت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی مولتی متر هیوکی

نمایندگی مولتی متر هیوکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش رله ssr

عامل فروش رله ssr...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله فیوز دار فوتک SSR

رله فیوز دار فوتک SSR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله ریلی اتونیکس SSR

رله ریلی اتونیکس SSR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله جامد اتونیکس

رله جامد اتونیکس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله حالت جامد آتونیکس SSR

رله حالت جامد آتونیکس SSR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش کلید اتوماتیک هوایی LS

عامل فروش کلید اتوماتیک هوایی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش هیوکی ژاپن

نمایندگی فروش هیوکی ژاپن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کلید اتوماتیک هیوندای

نمایندگی کلید اتوماتیک هیوندای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله جامد SSR

رله جامد SSR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده محصولات یونولیک

وارد کننده محصولات یونولیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش کنتاکتور LS

عامل فروش کنتاکتور LS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله تک فاز اتونیکس SSR

رله تک فاز اتونیکس SSR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده پخش unelec کره

نماینده پخش unelec کره...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش کنتاکتور LS

نماینده فروش کنتاکتور LS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش کلید مینیاتوری LS

نماینده فروش کلید مینیاتوری LS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله SSR

رله SSR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش محصولات هیوکی ژاپن

نمایندگی فروش محصولات هیوکی ژاپن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله الکترونیکی آتونیکس SSR

رله الکترونیکی آتونیکس SSR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنترل موتور سلدوک SSR

کنترل موتور سلدوک SSR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فیوز مینیاتوری LS

فیوز مینیاتوری LS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش کلید مینیاتوری LS

عامل فروش کلید مینیاتوری LS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کنتاکتور LS

نمایندگی کنتاکتور LS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنتاکتور LS

نمایندگی فروش کنتاکتور LS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتاکتور LS

کنتاکتور LS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مولتی متر هیوکی ژاپن

مولتی متر هیوکی ژاپن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش محصولات یونولیک

نمایندگی فروش محصولات یونولیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله موتور سلدوک SSR

رله موتور سلدوک SSR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مولتی متر دیجیتال هیوکی ژاپن

مولتی متر دیجیتال هیوکی ژاپن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله سلدوک SSR

رله سلدوک SSR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترانس جریان هریس

ترانس جریان هریس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش هیوکی ژاپن

عامل فروش هیوکی ژاپن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی ترانس جریان هریس

نمایندگی ترانس جریان هریس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده مولتی متر هیوکی ژاپن

فروشنده مولتی متر هیوکی ژاپن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترموستات ساموان کره

ترموستات ساموان کره...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترموستات ساموان

ترموستات ساموان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی انکودر چینی

نمایندگی انکودر چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی ترموستات ساموان

نمایندگی ترموستات ساموان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی امپرمتر کیوریتسو

نمایندگی امپرمتر کیوریتسو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده محصولات یونیتی UNI-T

وارد کننده محصولات یونیتی UNI-T...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت محصولات رله فیندر

لیست قیمت محصولات رله فیندر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش رله فیندر

نمایندگی فروش رله فیندر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات رله فیندر

نماینده فروش محصولات رله فیندر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش انکودر چینی

فروش انکودر چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترموستات اتبین

ترموستات اتبین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش محصولات اتبین

نمایندگی فروش محصولات اتبین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات اتبین

نماینده فروش محصولات اتبین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله کنترل فاز میکرو مکس

رله کنترل فاز میکرو مکس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت امپرمتر کیوریتسو

قیمت امپرمتر کیوریتسو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انکودر دورانی چینی

انکودر دورانی چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش انکودر چینی

عامل فروش انکودر چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده امپرمتر کیوریتسو

فروشنده امپرمتر کیوریتسو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنترل فاز میکرومکس

کنترل فاز میکرومکس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنترل بار میکرو مکس

نمایندگی فروش کنترل بار میکرو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کنترل فاز  میکرومکس

نمایندگی کنترل فاز میکرومکس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش محصولات میکرو مکس

نماینده فروش محصولات میکرو مکس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انکودر چینی

انکودر چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
امپرمتر کیوریتسو

امپرمتر کیوریتسو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میکروسوئیچ شوان

میکروسوئیچ شوان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میکروسوئیچ فشاری شوان

میکروسوئیچ فشاری شوان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میکروسوئیچ-قرقره-ای-شوان

میکروسوئیچ-قرقره-ای-شوان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید استارت استپ چینی

کلید استارت استپ چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید یکطرفه چینی

کلید یکطرفه چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کلید اتوماتیک چینی

نمایندگی کلید اتوماتیک چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله ssr abb

رله ssr abb...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله ssr فوتک

رله ssr فوتک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله تابلویی فوتک چینی

رله تابلویی فوتک چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله فوتک چینی

رله فوتک چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش رله ssr

نمایندگی فروش رله ssr...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش رله فوتک

نمایندگی فروش رله فوتک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش رله ssr

نماینده فروش رله ssr...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استارت استپ تله مکانیک

استارت استپ تله مکانیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده شاسی استارت چینی

فروشنده شاسی استارت چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید اتوماتیک هیوندای 100 امپر

کلید اتوماتیک هیوندای 100 امپر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید حرارتی هیوندای 25-40 کره ای

کلید حرارتی هیوندای 25-40 کره ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتاکتور 25 امپر هیوندای کره ای

کنتاکتور 25 امپر هیوندای کره ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ جان هیوندایی کره سه فاز

محافظ جان هیوندایی کره سه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتوماتیک کشویی یونولیک

اتوماتیک کشویی یونولیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتوماتیک هوایی یونولیک

اتوماتیک هوایی یونولیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید قابل تنظیم یونولیک

کلید قابل تنظیم یونولیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید هوایی یونولیک

کلید هوایی یونولیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش کلید یونولیک

نماینده فروش کلید یونولیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0